תפקיד המתרגם בהבנת הטקסט המקורי (ST) ודיוק תרגומו את טקסטי התורה והבשורה לשפת המקבל (RL)

Abstract

מחקר זה הוא ניסיון להבהיר את ההשפעה של הבנת הטקסט המקורי (ST) על נאמנ תו של המתרגם בתרגום מדויק של טקסטים מקראיים ובשורתיות לשפת הקולט (RL), באמצעות ניתוח טקסט, המבוסס על פונטיקה, מורפולוגיה, דקדוק, וסמנטיקה,ולקסיקלי, כדי לחשוף את ההבדל הנסתר בין המאפיינים של טקסט המקור לטקסט המתורגם. לאחר התפשטות התרגומים שכללו העברה לא מדויקת של הודעת המקור, ובכך נוצר צורך לאמץ כמה שיטות מתאימות בתרגום טקסטים רציניים בין תרבויות, ביניהן, שהמתרגם יהיה מוקף בשתי התרבויות, ללא משוא פנים, אובייקטיבי לחלוטין, נאמן לטקסט המקור, מנוסה בשימוש באסטרטגיות תרגום לפתרון בעיות תרבותיות, אפילו על חשבון כלכלת טקסט היעד.