research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
TÜRK DESTANLARI

Author: Mehmet Ali Şerif
Journal: Journal of Kirkuk University Humanity Studies مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية ISSN: 19921179 Year: 2010 Volume: 5 Issue: 2 Pages: 73-116
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

ÖNSÖZ Destanlar,şifahi edebiyatın en eski ürünleridir. İster türklerin ister diğer milletlerin eski zamanlarına uzanan edebi türlerdir. Ancak destan kelimesi terim olarak da demin açıkladığım anlamdan başka, çeşitli manalara gelir. Destan kelimesi Türk edebiyatında nazım şekli ve türü için kullanılan bir kelimedir. Bu kelime hatta deyim olarak da geçmektedir(dillere destan olmak) gibi. Fakat bu araştırmamda destan sözcüğünün üzerinde fazla durmaktansa, milletlerin eski tarihindeki büyük ve önemli olayları manzum şekilde anlatan hikâyeler manasına geldiğini ele aldım. Gerçi bu araştırma, türk destanları hakkındadır. Fakat destanların genel anlatımında,dünya destanları, destanların çeşitleri, destanların ortak özellikleri gibi konuların ortaya koyulmasının da zorundayım. Aratırmanın planında, destanlarla ilgili genel bilgileri kıssa bir şekilde verdikten sonra, Türk destanlarını detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım. Dört bölümden oluşan bu araştırmanın birinci bölümünde destanın tanımı, dünya destanlarından örnekler,destanların çeşitleri ve destanların ortak özellikleri konuları tespit ettim. İkinci bölümde de Türk destanları, destanın Türk edebiyatında diğer edebi türlerle ilişkisi ve destanların tasnifi konuları hakkında bilgi ve görüşleri gösterdim. Üçüncü bölüm ise Türk destanlarının bazılarının özetlerini verdim. Son bölüm olarak dördüncü bölüm de destanlarda tip ve motiflerin bir kısmının hakkında bilgileri ileri sürdüm.

Keywords


Article
Irak Türkçesiyle Türkiye Türkçesinde Deyimler(Mukayeseli Çalışma)

Author: Mehmet Ali Şerif
Journal: Journal of Kirkuk University Humanity Studies مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية ISSN: 19921179 Year: 2011 Volume: 6 Issue: 2 Pages: 34-71
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

BKZ: Bakınız. Önsöz Türkçenin, deyim bakımından,dünya dilleri arasında özel yeri vardır. Türkçe, deyimlerle zengin bir dil olarak,deyimin oluşunda geçmişinin çeşitli boyutlarıyla önemli rol oynamaktadır. Deyim herhangi dilde olursa olsun,o dilin cümle kurumunu güzelleştiren, süsleyen,anlamına güçlük katan söz öbekleridir. Dünyanın geniş alanlarda dağılan Türk kavimleri,yerleştikleri yerlerin birtakım toplumsal,sosyal,kültürel ve geleneksel özelliklerin etkisi altında kalmıştır. Tabii olarak ilk etkilenen şey dildir. Dilin önemli birimlerinden olan deyim -bilhassa Türkçe deyimi- geniş ölçüde farklılık ve değişikliğe uğramaktadır. Türkçedeki deyimlerin bir kısmı,yöresel özellikleri taşımak üzere, şekil ve anlam bakımından çeşitli biçimlerde görmekteyiz. Bu yüzden Kerkük şivesinde kullanılan deyimlerin bir kısmı,ister mana bakımından, ister şekil bakımından değişir. Bu araştırma dengeleme olarak,genel Türkçe ile Kerkük şivesi arasında deyimlerin kullanışındaki farklı yönlerini göstermekteyim. Üstelik Kerkük Türkmen şivesinde bazı yerel deyimler bulunmakla,onları da bu araştırmama aldım. Öte yandım Türkiye türkçesinin birtakım deyimlerinin aynısını, Kerkükteki kullanışını da göstermekteyim. Nitekim bu araştırmanın aşamalarını şöylece sıralıyabiliriz:

خلاصة إن اللغة التركية خلافاً عن باقي لغات العالم, لغة غنية بالمقولات.حيث أن المقولة ليست مجرد مجموعة من الكلمات تفيد وتقوي الجملة التركية,بل أنها تبرز الجوانب التاريخية لكثير من الأمور, العادات والتقاليد على سبيل المثال. وحيث أن الأقوام التركية منتشرة في بقاع كثيرة من العالم فإنها تأثرت في لغتها حسب المواقع الجغرافية التي سكنتها تلك الأقوام. وعندما تتأثر لغتها بطبيعة البيئة التي سكنها القوم فبطبيعة الحال أن تتأثر في ذلك مفردات وعناصر ومكونات اللغة أيضا.وكون المقولات داخلة ضمن نطاق اللغة,فإنها بذلك تتغير من حيث الشكل أحياناً ومن حيث المعنى أحياناً أخرى.لذلك فإن هذا البحث يتناول ذلك التغيير الحاصل في المقولات الدارجة في اللهجة التركية العراقية (خاصة لهجة كركوك) وبين مثيلاتها الدارجة في اللهجة التركية المستخدمة في تركيا .

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Year
From To Submit

2011 (1)

2010 (1)