research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
Efficacy of Bacteriocin Extracted from Lactobacillus acidophilus (LAK) against Bacillus cereus in cow raw milk
فعالية الباكتيريوسين المستخرج من ملبنة اسيدوفيلوس )لاك( ضد العصيات الشمعية المكونة للابواغ في حليب الابقار الخام

Authors: Abdul-Hadi A. Abd عبدالهادي عباس عبد --- Thikra M. Ali ذكرى محمود علي
Journal: The Iraqi Journal of Veterinary Medicine المجلة الطبية البيطرية العراقية ISSN: 16095693 Year: 2015 Volume: 39 Issue: 2 Pages: 91-97
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Fifty seven out of ninety bovine milk samples were collected from different areas inside and nearby Baghdad which were positive for Bacillus cereus. The isolates were checked on chromogenic Bacillus cereus agar which was specific for detection of B. cereus colonies. The colony appearance, gram stain, spore stain and oxidase lipase monitol catalase tests were carried out to identify this bacterium. Bacteriocin extracted from Lactobacillus acidophilus was used as a tool to control the growth of undesirable B. cereus growth as spoilage and pathogenic bacteria as well as to keep the food more acceptable and safe to consumer. The results of this study showed that bacteriocin (LAK) had 8 a bactericidal effect against B. cereus in refrigeration and room temperatures at pH 4, 7 and 9, respectively. High potency of bacteriocin (LAK) was confirmed by minimum inhibitory concentration at 30, 60 and 120 minutes. It was found that the zone of inhibition of B. cereus by bacteriocin at 4°C and pH 7 was 26 mm. The present study revealed that bacteriocin was highly effective against locally isolated B. cereus

جمعت عينات حليب البقر السبعة والخمسين الإيجابية للعصيات الشمعية المكونة للأبواغ من أصل تسعين عينة من مناطق مختلفة منداخل ومحيط بغداد. ك شف عن العزلات في أجار اللونية الخاصة للكشف عن مستعمرات العصيات الشمعية المكونة للأبواغ اعتماد ا على مظهرالمستعمرة. استعملت الإختبارات صبغة غرام وصبغة البوغ وإختبارات الكاتاليز والاوكسيديز فضل عن إختبارات انزيم اللبييز وسكرالمانيتول لتحديد نوع هذه البكتريا. الباكتيريوسين المستخرج من ملبنة اسيدوفيلوس است عمل للسيطرة على نمو هذه العصيات غير المرغوب بهاوالتي سببت تلف الأغذية ولتثبيط نمو البكتريا المسببة للأمراض وللحفاظ على الغذاء ليكون صحي ا للمستهلك. بينت النتائج أن الباكتيريوسين. )لاك( له تأثير ضد جراثيم العصيات الشمعية المكونة للبواغ في التبريد ودرجة حرارة الغرفة وكذلك درجة الأس الهدروجين 4 و 7 و 9تأكدت الفعالية العالية للبكتريوسين بوساطة التركيز المثبط الأدنى للعصيات الشمعية المكونة للأبواغ في الدقائق 03 و 03 و 023 . إن قياس أعلىتثبيط بالكتيريوسين هو 20 ملم للعصيات الشمعية المكونة للأبواغ في 4 درجة مئوية وعند الأس الهيدروجين 7. نستنتج من هذه الدراسة أنالباكتيريوسين ذو فعالية قوية ضد العصيات الشمعية المكونة للأبواغ المعزولة محليا


Article
Prevalence and Identification of Some Ocular Bacterial Infections in Baghdad City
انتشار وتحديد بعض اصابات العيون البكتيرية في مدينة بغداد

Authors: Zena K. Khalil زينة قاسم خليل --- Eman K. Dewan ايمان خضير ديوان --- Thikra M. Ali ذكرى محمود علي --- Saif S. Al-Kamil سيف سعد كامل
Journal: Iraqi Journal of Science المجلة العراقية للعلوم ISSN: 00672904/23121637 Year: 2017 Volume: 58 Issue: 4B Pages: 2061-2069
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The study included 176 patients attended to Iben AL-Haithem hospital of ophthalmology in Baghdad city , at age of (14-77) years from the period from September 2016-April 2017, there were 138(78%) patients having a positive culture of ocular bacterial infections. Men were representing 41% while women 59%, the patients with bacterial ocular infection from Baghdad were55% while the internally displaced were 45% , the patients with ocular bacterial infections were representing 20% at mean age of 21.6±0.3y, 26% at 37.5±0.21y , 24% at53.5±0.23 y and 30% at69.5±0.10 y. The results showed 37% of the patients with ocular bacterial infections were having a history of diabetes mellitus and 44% with high blood pressure at mean age of 69.5±0.10 y. Gram positive bacteria represented 58% from the total isolates ,while gram negative were 42% . S.aureus was the common dominant isolates 29% followed by S.pneumoniae 21% , P.areuginosa 16% ,E coli 11% , Klibseilla spp 7% S.epidermidis 6%,Enterobacter spp6% , S.pyogenes 2% , Citrobacter freundii and Proteus spp 1% each of them , the mix infection was found in three samples including (E. coli and P. aeruginosa),( E. coli and S. aureus) and (P. aeruginosa and S. aureus) . S. aureus isolates were susceptible to Amikacin 88%, Doxycycline 84% and they were highly resistance to Clindamycin 76% , while S.epidermidis isolates were susceptible to each of Amikacin, Cloramphenicol , Clindamycin and Doxycycline at a percentage of 80% and they were resistance to tetracycline 60% . S.pneumoniae isolates were susceptible to Clarithromycin 94% , Ceftriaxone 88%, S.pyogenes isolates were susceptible 100% to the most types of antibiotics such as Erythromycin , Clarithromycin , Cloramphenicol , Clindamycin and Ceftriaxone . P.areuginosa isolates were susceptible to Gentamicin 100%.,Ciprofloxacin , Doxycycline , Amikacin 72% for each antibiotic ,while E.coli isolates were susceptible to Cloramphenicol 90%, Ciprofloxacin and Gentamicin 80%. Klibseilla spp isolates were susceptible to Ciprofloxacin and Gentamicin 100%, Ceftriaxone 83% while Proteus spp isolate were susceptible to all types of antibiotics 100% Enterobacter spp isolates were susceptible to Ciprofloxacin 100% ,both of Gentamicin and Cloramphenicol 80% , Citrobacter freundii isolate were susceptible to Ceftriaxone , Cloramphenicol , Ciprofloxacin , Gentamicin 100%.

شمات الدراسة 176 مريض مراجع لمستشفى ابن الهيثم للعيون في مدينة بغداد للأعمار ما بين (14-77) سنة للفترة من ايلول 2016-نيسان 2017 , وجد ان 138(78%) مريض لديهم نتاثج موجبة لإصابات بكتيرية في العين , نسبة الرجال كانت41% والنساء 59% وكانت نسبة المرضى المصابين بالتهابات العيون البكتيرية 55% من بغداد و45% من النازحين . مثل المرضى المصابين بالتهابات العيون البكتيرية نسبة 20% للفئة العمرية 21.6±0.3 سنة, 26% للاعمار 37,5±0,21 سنة ,24% للاعمار 53,5±0,23 سنة و 30% للاعمار 69,5±0,10 سنة. كما بينت النتائج ان نسبة المصابين بالتهابات العيون البكتيرية ويعانون من مرض السكري كانت 37% بينما 44% كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم للاعمار 69,5±0,10 سنة , البكتيريا الموجبة لصبغة كرام مثلت 58% من مجموع العزلات الكلية بينما البكتيريا السالبة لصبغة كرام مثلت 42%. جراثيم المكورات العنقودية الذهبية كانت الاكثر شيوعا وبنسبة 29% ثم المسبحيات الرثوية 21% و الزوائف الزنجارية 16% و الاشريشيا القولونية 11% والكلبسيلا 7% والمكورات البشروية 6% والبكتيريا المعوية 6% والمسبحيات القيحية 2% و الليمونيات فريندي 1% والمتقلبلت 1% , الاصابات المزدوجة لوحظت في ثلاثة نماذج وشملت الاشريشيا القولونية +الزوائف الزنجارية , الاشريشيا القولونية + المكورات العنقودية الذهبية و الزوائف الزنجارية + المكورات العنقودية الذهبية . وبينت النتائج ان المكورات العنفودية الذهبية كانت حساسة لمعظم المضادات الحيوية التي استخدمت مثل الاميكاسين 88%و الدي اوكسيسايكلين 84% وكانت مقاومة للكلندمايسين 76% اما المكورات البشروية فكانت حساسة للاميكاسين والكلورمفينيكول والكلندمايسين والدي اوكسيسايكلين بنسبة 80% كما كانت مقاومة للتتراسايكلين 60% , المسبحيات الرئوية كانت حساسة للكلاارثرومايسين 94%والسيفترايكسون 88% , المسبحيات القيحية كانت حساسة 100%لمعظم المضادات الحيوية المستخدمة مثل الارثرومايسين والكلاارثرومايسين و الكلورمفينيكول والكلندمايسين والسيفاترايكزون ,الزوائف الزنجارية كانت حساسة للجنتمايسين 100%والسايبروفلوكساسين والدياوكسيسايكلين والاميكاسين 72% لكل منهم بينما الاشريشيا القولونية كانت حساسة للكلورمفينيكول 90% والسايبروفلوكساسين والجنتمايسين 80% اما الكلبسيلا فكانت حساسة للسايبروفلوكساسين والجنتمايسين 100% السيفاترايكزون 83% بينما المتقلبات كانت حساسة لكل انواع المضادات الحيوية بنسبة 100% اما البكتيريا المعوية فكانت حساسة السايبروفلوكساسين 100% وكلا من الجنتمايسين والكلورمفينيكول 80% اما الليمونيات فريندي فكانت حساسة للسيفلترايكزون والكلورمفينيكول والسايبروفلوكساسين والجنتمايسين 100% الكلارارثرومايسين (94%) والجنتمايسين ( 100%) .

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic and English (1)

English (1)


Year
From To Submit

2017 (1)

2015 (1)