research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
Isolation and identification of Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, E. coli O157:H7 and Salmonella specious from raw beef and lamb meat in Baghdad by PCR.
عزل و تشخيص جراثيم المكورات العنقودية الذهبية ,اللستيريا ,الاشريشيا القولونية والسالمونيلا من لحوم الابقار والأغنام النيئة في مدينة بغداد بواسطة تفاعل سلسلة البلمرة المتعدد

Author: Zena K. Khalil زينة قاسم خليل
Journal: Iraqi Journal of Science المجلة العراقية للعلوم ISSN: 00672904/23121637 Year: 2016 Volume: 57 Issue: 3B Pages: 1891-1897
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The study designed to determine the distribution of a major important food pathogens including Staphylococcus aureus , Listeria monocytogenes, E. coli O157:H7 and Salmonella spp from raw beef and lamb meat by using multiplex pcr . A total of 90 raw beef and lamb meat samples were collected from different butcher's shops in Al-Karkh side of Baghdad city and analyzed for the presence of these types of bacteria and their susceptibilities to some antibiotics was investigated ,the results showed that the prevalence of S. aureus (5.6%), L. monocytogenes (3%), E. coli O157:H7 (7.8 %) and Salmonella spp (5.6%) from the total samples .The result of the susceptibility test showed that S. aureus isolates were susceptible to Amikacin (80%) ,while L. monocytogenes isolates were susceptible to the most used antibiotics as following Amikacin, Erythromycin, Oxytetracycline, Nalidixic acid ,Cephalothin, Gentamycin, Ampicillin and Streptomycin (100%). E. coli O157:H7 isolates were susceptible to Nalidixic acid and Gentamycin (100%) and Salmonella spp isolates were susceptible to Nalidixic acid ,Cephalothin and Gentamycin (80%) .

تم تصميم الدراسة لتحديد مدى انتشار بعض الجراثيم الغذائية المهمة ومن ضمنها المكورات العنقودية الذهبية والليستيريا مونوسايتوجينز والاشريشيا القولونية والسالمونيلا من عينات لحوم الابقار والأغنام النيئة بطريقة تفاعل سلسلة البلمرة المتعدد. جمعت 90 عينة من لحوم الابقار والأغنام من محلات القصابة ضمن منطقة الكرخ من بغداد لتحديد وجود البكتيريا , كما تم اجراء فحص حساسيتها لبعض المضادات الحيوية واظهرت النتيجة تواجد بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية بنسبة 5,6% والليستيريا مونوسايتوجينز 3% و والاشريشيا القولونية 7,8% والسالمونيلا 5,6% من مجموع العينات الكلية. نتائج فحص الحساسية سجلت حساسية المكورات العنقودية الذهبية للاميكاسين بنسبة 80% اما الليستيريا مونوسايتوجينز كانت حساسة لمعظم المضادات الحيوية والتي تضمنت (الاميكاسين,الارثرومايسين,الاوكسيتتراسايكلين, حامض الناليدكسيك, السيفالوثين, الجنتمايسين, الامبسلين والستربتومايسين) 100%, الاشريشيا القولونية كانت حساسة لحامض الناليدكسيك والجنتمايسين بنسبة 100% اما السالمونيلا فكانت حساسة لكل من حامض الناليدكسيك , السيفالوثين والجنتمايسين بنسبة 80% .


Article
Prevalence and Identification of Some Ocular Bacterial Infections in Baghdad City
انتشار وتحديد بعض اصابات العيون البكتيرية في مدينة بغداد

Authors: Zena K. Khalil زينة قاسم خليل --- Eman K. Dewan ايمان خضير ديوان --- Thikra M. Ali ذكرى محمود علي --- Saif S. Al-Kamil سيف سعد كامل
Journal: Iraqi Journal of Science المجلة العراقية للعلوم ISSN: 00672904/23121637 Year: 2017 Volume: 58 Issue: 4B Pages: 2061-2069
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The study included 176 patients attended to Iben AL-Haithem hospital of ophthalmology in Baghdad city , at age of (14-77) years from the period from September 2016-April 2017, there were 138(78%) patients having a positive culture of ocular bacterial infections. Men were representing 41% while women 59%, the patients with bacterial ocular infection from Baghdad were55% while the internally displaced were 45% , the patients with ocular bacterial infections were representing 20% at mean age of 21.6±0.3y, 26% at 37.5±0.21y , 24% at53.5±0.23 y and 30% at69.5±0.10 y. The results showed 37% of the patients with ocular bacterial infections were having a history of diabetes mellitus and 44% with high blood pressure at mean age of 69.5±0.10 y. Gram positive bacteria represented 58% from the total isolates ,while gram negative were 42% . S.aureus was the common dominant isolates 29% followed by S.pneumoniae 21% , P.areuginosa 16% ,E coli 11% , Klibseilla spp 7% S.epidermidis 6%,Enterobacter spp6% , S.pyogenes 2% , Citrobacter freundii and Proteus spp 1% each of them , the mix infection was found in three samples including (E. coli and P. aeruginosa),( E. coli and S. aureus) and (P. aeruginosa and S. aureus) . S. aureus isolates were susceptible to Amikacin 88%, Doxycycline 84% and they were highly resistance to Clindamycin 76% , while S.epidermidis isolates were susceptible to each of Amikacin, Cloramphenicol , Clindamycin and Doxycycline at a percentage of 80% and they were resistance to tetracycline 60% . S.pneumoniae isolates were susceptible to Clarithromycin 94% , Ceftriaxone 88%, S.pyogenes isolates were susceptible 100% to the most types of antibiotics such as Erythromycin , Clarithromycin , Cloramphenicol , Clindamycin and Ceftriaxone . P.areuginosa isolates were susceptible to Gentamicin 100%.,Ciprofloxacin , Doxycycline , Amikacin 72% for each antibiotic ,while E.coli isolates were susceptible to Cloramphenicol 90%, Ciprofloxacin and Gentamicin 80%. Klibseilla spp isolates were susceptible to Ciprofloxacin and Gentamicin 100%, Ceftriaxone 83% while Proteus spp isolate were susceptible to all types of antibiotics 100% Enterobacter spp isolates were susceptible to Ciprofloxacin 100% ,both of Gentamicin and Cloramphenicol 80% , Citrobacter freundii isolate were susceptible to Ceftriaxone , Cloramphenicol , Ciprofloxacin , Gentamicin 100%.

شمات الدراسة 176 مريض مراجع لمستشفى ابن الهيثم للعيون في مدينة بغداد للأعمار ما بين (14-77) سنة للفترة من ايلول 2016-نيسان 2017 , وجد ان 138(78%) مريض لديهم نتاثج موجبة لإصابات بكتيرية في العين , نسبة الرجال كانت41% والنساء 59% وكانت نسبة المرضى المصابين بالتهابات العيون البكتيرية 55% من بغداد و45% من النازحين . مثل المرضى المصابين بالتهابات العيون البكتيرية نسبة 20% للفئة العمرية 21.6±0.3 سنة, 26% للاعمار 37,5±0,21 سنة ,24% للاعمار 53,5±0,23 سنة و 30% للاعمار 69,5±0,10 سنة. كما بينت النتائج ان نسبة المصابين بالتهابات العيون البكتيرية ويعانون من مرض السكري كانت 37% بينما 44% كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم للاعمار 69,5±0,10 سنة , البكتيريا الموجبة لصبغة كرام مثلت 58% من مجموع العزلات الكلية بينما البكتيريا السالبة لصبغة كرام مثلت 42%. جراثيم المكورات العنقودية الذهبية كانت الاكثر شيوعا وبنسبة 29% ثم المسبحيات الرثوية 21% و الزوائف الزنجارية 16% و الاشريشيا القولونية 11% والكلبسيلا 7% والمكورات البشروية 6% والبكتيريا المعوية 6% والمسبحيات القيحية 2% و الليمونيات فريندي 1% والمتقلبلت 1% , الاصابات المزدوجة لوحظت في ثلاثة نماذج وشملت الاشريشيا القولونية +الزوائف الزنجارية , الاشريشيا القولونية + المكورات العنقودية الذهبية و الزوائف الزنجارية + المكورات العنقودية الذهبية . وبينت النتائج ان المكورات العنفودية الذهبية كانت حساسة لمعظم المضادات الحيوية التي استخدمت مثل الاميكاسين 88%و الدي اوكسيسايكلين 84% وكانت مقاومة للكلندمايسين 76% اما المكورات البشروية فكانت حساسة للاميكاسين والكلورمفينيكول والكلندمايسين والدي اوكسيسايكلين بنسبة 80% كما كانت مقاومة للتتراسايكلين 60% , المسبحيات الرئوية كانت حساسة للكلاارثرومايسين 94%والسيفترايكسون 88% , المسبحيات القيحية كانت حساسة 100%لمعظم المضادات الحيوية المستخدمة مثل الارثرومايسين والكلاارثرومايسين و الكلورمفينيكول والكلندمايسين والسيفاترايكزون ,الزوائف الزنجارية كانت حساسة للجنتمايسين 100%والسايبروفلوكساسين والدياوكسيسايكلين والاميكاسين 72% لكل منهم بينما الاشريشيا القولونية كانت حساسة للكلورمفينيكول 90% والسايبروفلوكساسين والجنتمايسين 80% اما الكلبسيلا فكانت حساسة للسايبروفلوكساسين والجنتمايسين 100% السيفاترايكزون 83% بينما المتقلبات كانت حساسة لكل انواع المضادات الحيوية بنسبة 100% اما البكتيريا المعوية فكانت حساسة السايبروفلوكساسين 100% وكلا من الجنتمايسين والكلورمفينيكول 80% اما الليمونيات فريندي فكانت حساسة للسيفلترايكزون والكلورمفينيكول والسايبروفلوكساسين والجنتمايسين 100% الكلارارثرومايسين (94%) والجنتمايسين ( 100%) .

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

English (2)


Year
From To Submit

2017 (1)

2016 (1)